Про спадщину поляків в Одесі / Sladami polaków w Odessie

Польска Тривалість/
Czas trwania:

2,5 години/2,5 godziny

ЕкскурсоводЕкскурсовод/Przewodnik:
Саша Стадницкий/
Sasha Stadnitsky

ПольскаТип/Typ:
автобусно-пішохідна/
autobus i pieszy

Під час екскурсії ми поговоримо про багату спадщину поляків в Одесі.

Перші польські сто шляхетських сімей переїжджають до Одеси наприкінці 18-го століття. А вже наприкінці 19 століття в Одеса знаходилася значна польська діаспора.

В Одесі діяли 2 польські книгарні та 3 клуби культури. В Одесі працювало багато польських лікарів, юристів та інженерів. Однією та найбільших аптек керували Гаєвський та Поповський. Також поляки взяли участь у зведенні католицьких церков.

Серед архітекторів, які створювали архітектурний вигляд Одеси, домінували італійці та поляки: Гонсіровський та Влодек, Домбровський та Кабіольський, Толвінський та Зелінський.

В Одесі працював Стефан Джевецький, видатний інженер та винахідник одного з перших підводних човнів, випробування якого пройшли на рейді Одеси у 1978 році.

В Одесі проживали такі польські письменники, як Юліан Урсин Немцевич та Юзеф Ігнаци Крашевський, Адам Міцкевич та Юліуш Словацький, Ярослав Івашкевич та Зигмунт Красинський.

W ciągu wycieczki pogadamy o bagatą dziedzictwie polaków w Odessie.

Początki obecności Polaków w tym rejonie sięgają końca XVIII wieku, kiedy do Odessy przyjechały pierwszi szlachecki rodziny. A już na końcu XIX wieku w Odessie działała dość liczna polonia.

Istniały w Odessie dwie księgarnie polskie i trzy kluby kulturalne.W mieście działali liczni polscy lekarze, adwokaci i inżynierowie. Jedną z największych aptek kierowali Gajewski i Popowski. Także Polacy Odessy przyczynili się do zbudowania kościołów katolickich.

Wśród architektów, którzy tworzyli znane budynki w Odessie, dominowali Włosi i Polacy: Gąsiorowski i Włodek, Dąbrowski i Kabiolski, Tołwiński i Zieliński.

W Odessie pracował Stefan Drzewiecki, wybitny inżynier, wynalazca, twórca jednej z pierwszych łodzi podwodnych, która przeszła pomyślne próby na redzie w Odessie w 1878 roku.
W Odessie mieszkali polski pisarzy Julian Ursyn Niemcewicz i Józef Ignacy Kraszewski , Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki, Jaroslaw Iwaszkiewicz i Zygmunt Krasiński.

Фотографії екскурсії «Слідами поляків Одеси»

Можливе замовлення індивідуальних екскурсій лише для вашої компанії. Розрахунок вартості за запитом.

Залишити відгук

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Відправити