О наследии поляков в Одессе / Sladami polaków w Odessie

Польская Продолжительность/
Czas trwania:

2,5 часа/2,5 godziny

ЭкскурсоводЭкскурсовод/Przewodnik:
Саша Стадницкий/
Sasha Stadnitsky

ПольскаяТип/Typ:
автобусно-пешеходная/
autobus i pieszy

Во время экскурсии мы поговорим о богатом наследии поляков в Одессе.

Первые польские 100 шляхецких семей переезжают в Одессу в конце 18-го века. А уже в конце 19-го века в Одесса находилась значительная польская диаспора.

В Одессе действовали 2 польских книжных магазина и 3 клуба культуры. В Одессе работали многие польские врачи, юристы и инженеры. Одной и крупнейших аптек управляли Гаевский и Поповский. Также поляки приняли участие в возведении католических церквей.

Среди архитекторов, которые создавали архитектурный облик Одессы доминировали итальянцы и поляки: Гонсировский и Влодек, Домбровский и Кабиольский, Толвинский и Зелинский.

В Одессе трудился Стефан Джевецкий, выдающийся инженер и изобретатель одной из первых подводных лодок, испытания которой прошли на рейде Одессы в 1978 году.

В Одессе проживали такие польские писатели, как Юлиан Урсын Немцевич и Юзеф Игнацы Крашевский, Адам Мицкевич и Юлиуш Словацкий, Ярослав Ивашкевич и Зыгмунт Красинский.

W ciągu wycieczki pogadamy o bagatą dziedzictwie polaków w Odessie.

Początki obecności Polaków w tym rejonie sięgają końca XVIII wieku, kiedy do Odessy przyjechały pierwszi szlachecki rodziny. A już na końcu XIX wieku w Odessie działała dość liczna polonia.

Istniały w Odessie dwie księgarnie polskie i trzy kluby kulturalne.W mieście działali liczni polscy lekarze, adwokaci i inżynierowie. Jedną z największych aptek kierowali Gajewski i Popowski. Także Polacy Odessy przyczynili się do zbudowania kościołów katolickich.

Wśród architektów, którzy tworzyli znane budynki w Odessie, dominowali Włosi i Polacy: Gąsiorowski i Włodek, Dąbrowski i Kabiolski, Tołwiński i Zieliński.

W Odessie pracował Stefan Drzewiecki, wybitny inżynier, wynalazca, twórca jednej z pierwszych łodzi podwodnych, która przeszła pomyślne próby na redzie w Odessie w 1878 roku.
W Odessie mieszkali polski pisarzy Julian Ursyn Niemcewicz i Józef Ignacy Kraszewski , Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki, Jaroslaw Iwaszkiewicz i Zygmunt Krasiński.

Фотографии экскурсии «Следами поляков Одессы»

Возможен заказ индивидуальных экскурсий только для вашей компании. Расчет стоимости по запросу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment